(99879) 229-22-36

Korxona faoliyati masalasi
yuzasidan yagona telefon raqam

(99879) 224-41-11

Ishonch telefoni

Прослушать
  1. Kompaniya haqida /
  2. Korxona pasporti
1 Korxona nomi “Navoiyazot” Aksiyadorlik Jamiyati
2 Identifikatlashtirish kodi  
2.1. OKPO 203 843
2.2. INN 200 002 933
2.3. OKONX 20 151
3 Idoraviy mansubligi "O'zkimyosanoat" AJ
4 Korxonaning huquqiy shakli Aksiyadorlik Jamiyati
5 Korxona raxbari (FISh) Sharipov Bahodir Mavlonovich
6 Korxonaning pochta manzili Navoiy vil., Navoiy sh., 210105
7 Telefon (0 436) 2292202/ 2292708
8 Elektron manzil office@navoiyazot.uz
9 Veb-sayt www.navoiyazot.uz
10 Davlat ro'yxatida qayd qilinish sanasi 06.05.2002г
11 Xizmat ko'rsatuvchi bank ATB "O'zsanoatqurilishbank" Navoi sh. filiali
12 Ustav fondi qiymati mln. so'm 61 319.53
AQSh.doll 7 298 615
13 Asosiy muassislar, ta'sischilar (Aksionerlar) (Ustav fondidagi %-i) % 49,00 Davlat aktivlarini boshqarish agentligi
% % 51,00 "O'zkimyosanoat" AJ
14 Yer maydoni ga 46 410.69
15 Ishlab chiqarish maydoni    
15.1. Boshqaruv binolari m kv. 2 600.00
15.2. Ishlab chiqarish maydoni ga 285
16 Ishlab chiqarish davri boshlanishidagi ishlab chiqarish quvvati (mahsulot turlari bo'yicha) 2014 yil 2015 yil 2016 yil 2017 yil 2018 yil
16.1. Ammiak tn 550 000 550 000 550 000 550 000 550 000
16.2. Nitrat kislotasi tn 870 000 870 000 870 000 870 000 870 000
16.3. Ammiakli selitra tn 950 000 950 000 950 000 950 000 950 000
16.4. Azot-fosfor o'g'iti tn 180 000 180 000 180 000 180 000 180 000
16.5. Ammoniy sulfat tn 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000
16.6. Asetilen tn 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000
16.7. Asetaldegid tn 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000
16.8. Sirka kislotasi tn 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000
16.9. Sianid kislotasi tn 22 500 22 500 22 500 22 500 22 500
16.10. Natriy sianid tn 31 000 31 000 31 000 31 000 31 000
16.11. Ammoniy xlorid tn 9 600 9 600 9 600 9 600 9 600
16.12. Tiomochevina tn 900 2 000 2 000 2 000 2 500
16.13 A markali metanol tn 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000
16.14 Ammoniy rodanid tn 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000
16.15 Suyuq karbonat kislotasi tn 7 300 7 300 7 300 7 300 7 300
16.16 Argon ballonlarda ta 19 000 19 000 19 000 19 000 19 000
16.17 Poliakrilamid - gel tn 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500
16.18 Poliakrilamid - donador tn 400 400 400 400 400
16.19 Formalin tn 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000
16.20 Kaliy nitrat tn 200 200 200 200 200
16.21 Kaustik soda tn 26 000 26 000 26 000 26 000 26 000
16.22 Suyuq xlor tn 57 600 57 600 57 600 57 600 57 600
17 Ishlab chiqarish quvvati ko'paydi (mahsulot turlari bo'yicha)   2014 yil 2015 yil 2016 yil 2017 yil 2018 yil
17.1 Tiomochevina tn         2 500
18 Ishlab chiqarish davri so'ngidagi ishlab chiqarish quvvati (mahsulot turlari bo'yicha) 2014 yil 2015 yil 2016 yil 2017 yil 2018 yil
18.1. Ammiak tn 550 000 550 000 550 000 550 000 550 000
18.2. Nitrat kislotasi tn 870 000 870 000 870 000 870 000 870 000
18.3. Ammiakli selitra tn 950 000 950 000 950 000 950 000 950 000
18.4. Azot-fosfor o'g'iti tn 180 000 180 000 180 000 180 000 180 000
18.5. Ammoniy sulfat tn 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000
18.6. Asetilen tn 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000
18.7. Asetaldegid tn 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000
18.8. Sirka kislotasi tn 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000
18.9. Sianid kislotasi tn 22 500 22 500 22 500 22 500 22 500
18.10. Natriy sianid tn 31 000 31 000 31 000 31 000 31 000
18.11. Ammoniy xlorid tn 9 600 9 600 9 600 9 600 9 600
18.12. Tiomochevina tn 900 2 000 2 000 2 000 2 500
18.13. A markali metanol tn 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000
18.14 Ammoniy rodanid tn 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000
18.15 Suyuq karbonat kislotasi tn 7 300 7 300 7 300 7 300 7 300
18.16 Argon ballonlarda ta 19 000 19 000 19 000 19 000 19 000
18.17 Poliakrilamid - gel tn 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500
18.18 Poliakrilamid - donador tn 400 400 400 400 400
18.19 Formalin tn 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000
18.20 Kaliy nitrat tn 200 200 200 200 200
18.21 Kaustik soda tn 26 000 26 000 26 000 26 000 26 000
18.22 Xlorid kislotasi tn 57 600 57 600 57 600 57 600 57 600
19 Texnilogik ishlash rejimi   uzluksiz
20 O'rtacha ishlab chiqarish quvvati 2014 yil 2015 yil 2016 yil 2017 yil 2018 yil
(mahsulot turlari bo'yicha)
20.1 Ammiak tn 550 000 550 000 550 000 550 000 550 000
20.2 Nitrat kislotasi tn 870 000 870 000 870 000 870 000 870 000
20.3 Ammiakli selitra tn 950 000 950 000 950 000 950 000 950 000
20.4 Azot-fosfor o'g'iti tn 180 000 180 000 180 000 180 000 180 000
20.5 Ammoniy sulfat tn 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000
20.6 Asetilen tn 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000
20.7 Asetaldegid tn 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000
20.8 Sirka kislotasi tn 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000
20.9 Sianid kislotasi tn 22 500 22 500 22 500 22 500 22 500
20.10 Natriy sianid tn 31 000 31 000 31 000 31 000 31 000
20.11 Ammoniy xlorid tn 9 600 9 600 9 600 9 600 9 600
20.12 Tiomochevina tn 900 2 000 2 000 2 000 2 500
20.13 A markali metanol tn 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000
20.14 Ammoniy rodanid tn 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000
20.15 Suyuq karbonat kislotasi tn 7 300 7 300 7 300 7 300 7 300
20.16 Argon ballonlarda ta 19 000 19 000 19 000 19 000 19 000
20.17 Poliakrilamid - gel tn 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500
20.18 Poliakrilamid - donador tn 400 400 400 400 400
20.19 Formalin tn 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000
20.20 Kaliy nitrat tn 200 200 200 200 200
20.21 Kaustik soda tn 26 000 26 000 26 000 26 000 26 000
20.22 Xlorid kislotasi tn 57 600 57 600 57 600 57 600 57 600
21 Almashinish koeffisientining o'rtacha qiymati   3 3 3 3 3
22 Ishlab chiqarishga jalb qilingan uskuna va jihozlarning eskirganlik darajasi (uskuna va jihozlarning ishlab chiqarilgan yiliga ko'ra) 2014 yil 2015 yil 2016 yil 2017 yil 2018 yil
22.1. 3 yilgacha % 3.2 3.0 17.2 8.6 1.4
22.2. 4-5 yil % 4.5 2.0 4.4 11.7 2.0
22.3. 6-10 yil % 9.5 69.0 25.0 23.2 5.9
22.4. 10 yildan ortiq % 82.8 26.0 53.4 56.5 90.7
23 Ishlab chiqarishga jalb qilingan uskuna va jihozlarning eskirganlik darajasi (uskuna va jihozlarning ishlab chiqarilgan yiliga ko'ra) % 73.0 69.2 68.5 68.6 65.3
24 Ishlab chiqarish hajmi (jami va mahsulot turlari bo'yicha) 2014 yil 2015 yil 2016 yil 2017 yil 2018 yil
24.1 Ammiakli selitra ming.tn 860.4 764.7 662.6 581.3 660.0
24.2 Ammoniy sulfat ming.tn 14.5 15.6 16.1 16.5 15.6
24.3 Sirka kislotasi ming.tn 4.1 2.4 4.0 5.4 5.7
24.4 Цианистый натрий ming.tn 26.7 26.7 28.0 27.8 28.1
24.5 Nitrat kislotasi ming.tn 689.0 662.2 563.6 505.7 499.8
24.6 Kaustik soda ming.tn 19.6 19.3 17.7 14.9 14.2
24.7 Suyuq xlor ming.tn 7.9 7.3 5.0 6.2 5.3
24.8 Xlorid kislotasi ming.tn 45.0 43.1 40.0 27.4 27.6
24.9 A markali metanol ming.tn 6.0 5.1 4.0 6.8 5.4
24.10 Azot-fosfor o'g'iti ming.tn 54.7 88.0 79.9 19.4 6.3
25 Ishlab chiqarish quvvatidan foydalanganlik darajasi (mahsulot turlari bo'yicha) 2014 yil 2015 yil 2016 yil 2017 yil 2018 yil
25.1 Ammiak % 88.4 84.4 77.8 69.6 74.5
25.2 Nitrat kislotasi % 79.2 76.1 64.8 58.1 57.5
25.3 Ammiakli selitra % 90.6 80.5 69.8 61.2 69.5
25.4 Azot-fosfor o'g'iti % 30.4 48.9 44.4 10.8 3.5
25.5 Ammoniy sulfat % 72.5 77.8 80.4 82.7 78.0
25.6 Asetilen % 16.0 13.0 21.1 26.2 29.9
25.7 Asetaldegid % 18.0 13.0 18.4 28.7 24.3
25.8 Sirka kislotasi % 16.5 9.8 16.0 21.8 22.7
25.9 Sianid kislotasi % 50.1 51.4 54.6 54.0 81.6
25.10 Natriy sianid % 86.2 86.2 90.3 89.7 90.6
25.11 Ammoniy xlorid % 30.7     16.2 21.9
25.12 Tiomochevina % 192.2 91.1 92.9 92.5 75.6
25.13 A markali metanol % 40.1 34.3 26.7 45.2 36.1
25.14 Ammoniy rodanid % 109.6 0.0 0.0 100.0 119.9
25.15 Suyuq karbonat kislotasi % 45.9 47.9 50.3 50.6 43.7
25.16 Argon ballonlarda % 55.8 57.0 35.5 100.0 46.2
25.17 Poliakrilamid - gel % 100.0 75.8 84.7 87.8 90.9
25.18 Poliakrilamid - donador % 158.9 52.5 101.8 109.5 123.4
25.19 Formalin % 55.8 50.0 50.1 63.6 75.3
25.20 Kaliy nitrat % 104.5 0.0 0.0 83.9 448.5
25.21 Kaustik soda % 75.4 74.3 68.1 57.2 54.6
25.24 Xlorid kislotasi % 77.2 74.8 70.1 47.5 47.8
  Ko'rsatkichlar   2014 yil 2015 yil 2016 yil 2017 yil 2018 yil
26 Realizasiya hajmi mln. so'm 580 477.0 570 981.6 793 224.9 650 082.9  
27 Realizasiya qilingan mahsulotning tannarxi mln. so'm 498 469.0 489 481.3 730 244.1 576 545.1  
28 Moliyaviy natija (foyda, zarar) mln. so'm 273.0 -47 204.7 -35 552.1 -68 154.0  
29 Sifat menedjmenti sertifikati mavjudligi (kod, belgisi) UZ.SMT.04.034.06488
Talablarga muvofiqligi uchun O’zDSt ISO 9001:2015
30 Eksport hajmi ming.doll 63 274.7 29 967.3 12 337.5 21 327.5 15 837.7
31 Ishlab chiqarilgan mahsulotning davr so'ngidagi qoldig'i mln. so'm 186 939.0 241 693.1 114 767.6 179 393.8  
32 Sarflangan energoresurslar: 2014 yil 2015 yil 2016 yil 2017 yil 2018 yil
32.1 Tabiiy gaz ming.kub.m. 610 736 596 396 560 334 517 347 557 321
32.2 Elektr energiyasi ming.kVt/soat 1 760 854 1 675 505 1 590 953 1 567 962 1 666 343
32.3 Issiqlik energiyasi hammasi bo'lib Gkal 1 419 258 1 369 547 1 303 497 1 124 274 1 314 353
32.3.1 NGES Gkal 1 177 127 1 032 044 1 140 053 1 040 323 1 226 382
32.3.2 Korxonaning o'zida ishlab chiqarilgan qism Gkal 242 131 337 503 163 444 83 951 87 971
32.4 Diz-yoqilg'i tn 784 530 683 596 672
32.5 Avtobenzin tn 21 13 32 29 19
32.6 Mazut yoqilg'isi -          
32.7 Ko'mir -          
33 Energoaudit o'tkazilgan yil   2014 yil 2016 yil
34 Ishchi - xodimlarning o'rtacha soni 2014 yil 2015 yil 2016 yil 2017 yil 2018 yil
34.1 jami: kishi 10 068 9 312 8 289 7 807 8 052
34.2 Boshqaruvchi xodimlar 1 652 198 188 188 188
34.3 Ishchi xodimlar 7 401 6 719 8 101 7 619 7 864
35 Nominal o'tkazilgan o'rtacha oylik maosh so'm 791 536 948 937 1 012 682 1 157 935 1 412 528
36 Rentabellik % 0.05        
Прослушать
Highlight found mistake and press Ctrl + Enter to notify the administrator.